Semesterzeiten

Sommersemester 2017    
Beginn des Semester 01.04.17 Ostern: 19.03. – 03.04.17
Beginn Lehrveranstaltungen 03.04.17  
Ende Lehrveranstaltungen 07.07.17 Sommer: 22.06. – 02.08.17
Ende des Semester 30.09.17  
Wintersemester 2017 / 2018    
Beginn des Semester 01.10.17  
Beginn Lehrveranstaltungen 16.10.17  
Orientierungswoche 09.10. - 13.10.17 Herbst: 02.10. - 14.10.17
Ende Lehrveranstaltungen 02.02.18 Weihnachten: 23.12.17 – 06.01.18
Ende des Semester 31.03.18  
Sommersemester 2018    
Beginn des Semester 01.04.18 Ostern: 19.03. – 03.04.18
Beginn Lehrveranstaltungen 03.04.18 30.04. / 11.05. / 22.05.
Ende Lehrveranstaltungen 06.07.18 Sommer: 28.06. – 08.08.18
Ende des Semester 30.09.18  
Wintersemester 2018 / 2019    
Beginn des Semester 01.10.18 Herbst: 01.10. - 12.10.18
Beginn Lehrveranstaltung 15.10.18 Weihnachten: 24.12. – 04.01.19
Ende Lehrveranstaltung 01.02.19  
Ende des Semesters 31.03.19  
Sommersemester 2019    
Beginn des Semsters 01.04.19 Ostern: 08.04. - 23.04.19
Beginn Lehrveranstaltung 01.04.19 Sommer: 04.07. – 14.08.19
Ende Lehrveranstaltung 12.07.19  
Ende des Semesters 30.09.19  
Wintersemester 2019 / 2020    
Beginn des Semester 01.10.19  
Orientierungswoche 07.10. - 11.10.19 Herbst: 04.10. - 18.10.19
Beginn Lehrveranstaltungen 14.10.19  
Ende Lehrveranstaltungen 02.02.20 Weihnachten: 23.12. - 06.01.20
Ende des Sermesters 31.03.20  
Sommersemester 2020    
Beginn des Semesters 01.04.20 Ostern: 30.03. - 14.04.20
Beginn Lehrveranstaltungen 14.04.20 - Dienstag  
Ende Lehrveranstaltung 17.07.20 Sommer: 16.07. - 26.08.20
Ende des Semsters 30.09.20